top of page

Spår och märken

Elisa Rovamos målningar och Saana Murttis keramikkonst.

Elisa Rovamo undervisar i grafik på Annegården och Saana Murtti i keramik. Deras gemensamma utställning anknyter till höstens tema kring mode och klädsel.

I utställningen Spår och märken undersöker jag människans förhållande till världen omkring henne genom olika liknelser. Kläder och föremål som ligger nära människan blir ett andra skinn i mina verk och synliggör upplevelser och tankar samt de spår de lämnat.

- Saana Murtti.

bottom of page